Sök

Arkiv

Snart dags för Saxnäslägeret, i år den 17-20 november! 😊

Lägret är för alla barn i grupp 3, 4, 5 och juniorer dvs aktiva födda 2013 och tidigare. Föräldrar samt ev. syskon är välkomna att följa för alla grupper men för aktiva i grupp 4 och 5 är det möjligt för ungdomarna att åka själva. Lägret är ett tillfälle att få åka på snö innan tävlingarna drar igång men för de yngre åkarna framförallt ett fantastiskt tillfälle att få umgås mer med sina skidkompisar, tränare och föräldrar under en helg med skidåkning.  

Saxnäs erbjuder skidklubbar ett prisvärt upplägg för träningsläger. I priset ingår logi, frukost, lunch, middag och kvällsfika samt spåravgift. Lägeravgiften faktureras till aktiva i Vårby IK i efterskott och ska vara betald i slutet av januari. Vårby  ger alla träningsaktiva en lägersubvention på 500kr/aktiv och tränare, varför kostnaden justeras ned med 500kr enligt: 

  • Kostnaden vid ankomst kvällsfika torsdagkväll och avfärd efter söndag lunch, 1 680kr/träningsaktiv eller tränare, medföljande föräldrar eller syskon 2 180kr. 
  • Kostnaden vid ankomst kvällsfika fredagkväll och avfärd efter söndag lunch, 1 020kr/träningsaktiv eller tränare, medföljande föräldrar eller syskon ca 1 520kr. 

Saxnäs är mycket populärt och så vi har bokat ett helt år i förväg då det är omöjligt att förutspå snötillgång. Vi har därför kollat upp ev. reservhelg och då prel. bokat en sådan till den 15-18 december. Aktualiseras reservhelgen kommer en ny anmälan mailas ut.

Ni väljer själva om man vill åka torsdag-söndag (17-20nov) eller fredag-söndag (18-20nov) och vi tillämpar samåkning. Vid annan ankomsttid än i anmälningsformuläret, tex fredag lunch, betalar man sin lunch och middag själv vid ankomst på fredag. Den fakturerade delen av lägeravgiften gäller ankomst vid kvällsfika vid torsdag och fredag. 

Grundupplägget för lägret brukar ungefär vara: 

Fredag: För- och eftermiddagspass på skidor samt ev. styrka och social samvaro i Saxnäsgårdens gemensamma utrymmen.   

Lördag: För och eftermiddagspass på skidor samt ev. styrka. Gemensamma lekar. 

Söndag: Förmiddagspass och lunch innan hemresa. 

Det kommer också bli tid för häng med kompisar i alla gemensamhetsytor vid Saxnäsgårdens vandrarhem och Saxnäsgården. Vårby gör rumsindelning och grundprincipen är att grupp 4 och 5 delas in med sina skidkompisar och deras medföljande föräldrar med varann, medan de yngre barnen kommer delas in i rum med ledare/förälder så långt som möjligt. 

Vi har i år förbokat hela Saxnäsgården, 144 platser, så vi hoppas alla som vill kan följa med. Blir vi många kommer vi prioritera barn, ledare, föräldrar till barn som behöver föräldrar med och därefter övriga som vill följa med. 

Ledare från samtliga grupper kommer att finnas på plats och har ett gemensamt huvudansvar för lägret. Men under lägret tar ledare och medföljande föräldrar gemensamt ansvar för de behov som uppstår såsom skjuts till och från spår, hjälpa till i spåret, vallning, närvarande vuxen, mm. 

Anna Mannelqvist samordnar bokningen av lägret så hör av er med frågor angående lägret till:   anna.mannelqvist@varby.nu

Klicka på länken för att göra anmälan senast den 7 november:  

https://forms.office.com/r/evjQuiUA1p

Stöd Vårby IK

Stöd Vårby IK
genom att
bli medlem!
ULLMAX: Allt du köper här stödjer Vårby IK med 10%!