Filmer

Spela videoklipp

Den moderna föreningen som engagerar - RF:s film om Vårby IK

Spela videoklipp

Film om Vårby IKs skicross anläggning

Spela videoklipp

SSF:s film om Vårbys kaosstafett

Spela videoklipp

Film om invigningen av Vårby IKs skicrossanläggning

Sök

Arkiv

Instagram

Stöd Vårby IK

Stöd Vårby IK
genom att
bli medlem!
ULLMAX: Allt du köper här stödjer Vårby IK med 10%!

Att tänka på

  • Kolla startlistan för tävlingen för att få rätt starttid. Startlistan finner du på arrangerande klubbs hemsida.
  • Hör av dig till tränarna eller i Supertext om du inte hittar.
  • Vallatips kommer att komma via sms från vallaansvarig ungdom. Är vallatipset svårt att förstå, kontakta huvudtränare eller vallaansvarig ungdom.
  • Om möjligt, valla skidorna i förväg om barnen/ungdomen inte åker på vallningsfria skidor.
  • Om skidorna inte är vallade innan tävling, säkerställ att de är rengjorda så hjälps vi åt att valla dem på plats.
  • Kom till tävlingen på den av tränarna utsatta samlingstiden för er träningsgrupp, vanligtvis ca 1-1,5 timme före start. Då kommer tränarna att provåka banan med barnen innan tävling. Därefter ges möjlighet att eventuellt bättra på fästet.
  • Vi träffas där Vårby satt upp sin flagga.
  • Föräldrarna ansvarar för att barnet/ungdomen får rätt nummerlapp. Nummerlapparna finns i påse vid Vårbys flagga.
  • Föräldrar hjälper barnen till start vid utsatt tid.
  • Vi hjälps åt och hejar på alla åkare!

Stöd Vårby IK

Stöd Vårby IK
genom att
bli medlem!
ULLMAX: Allt du köper här stödjer Vårby IK med 10%!